Om te worry bring jou niks in die sak nie! Dit gaan jou nie mooier of ryker of slimmer maak as jy jou gedurig bekommer oor als nie.

Daarom is dit ’n waste of time om jou oor elke klein dingetjie te bekommer. Maar nou is worry mos maar deel van my en jou menswees. Daarom moet jy leer om jou bekommernis positief te gebruik en te bestuur.

Kry vir jou elke dag ’n sekere tydjie, byvoorbeeld agtuur in die aand, wanneer jy jou kwaai kan bekommer oor als wat pla. Stel nou ’n lys op van al jou worries. Skryf elke klein dingetjie neer, want klein goetertjies kan later groot dinge word en dan dra jy baie swaar aan ’n pakkie wat jy lankal ligter kon maak.

Dink nou ’n bietjie oor elke probleem. Soek in die Bybel raad daarvoor, want as jy jou Bybel ken, sal jy sien vir baie van die probleme is daar raad. Jy kan ook vir ander mense raad vra.

Probeer vir elkeen van hierdie worries ’n oplossing kry en skryf dit langs die probleem neer. Jy mag net in die worrytyd na die lysie kyk. Wees kwaai met jouself.

Gee dit dan als vir die Here.